Photo 20190402 184402 3

آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از میزبانی کتابخانه شهید کشوری سیمرغ از کودکان سیل زده شهرستان سیمرغ در روز  ۱۳ فروردین خبر داد و گفت: با وجود تعطیلی دستگاهها ، اما کتابخانه عمومی سیمرغ همچنان فعال و پویاست .و این روزها مهمترین وظیفه اش را شاد کردن کودکانی میداند که روزهای خوبی را سپری نکرده اند.

وی با سپاس از آقای زمانیان کتابدار خوب سیمرغ که میتوانست امروز در کنار خانواده اش بماند اما روزش را با کودکان دوست داشتنی سیمرغ سپری کرد افزود : ایجاد نشاط و امید اجتماعی راهبردیست که به دستور استاندار محترم در استان جاری ست. و همکاران خوبم به زیبایی، نشاط و امید را به کودکان و اعضا کتابخانه ها هدیه میکنند و در ایجاد این فضای همدلی و با نشاط بسیار نقش آفرین بوده و هستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران تصریج کرد: این نگاه صرفا مختص کتابداران سیمرغ نیست.دغدغه ایست که در وجود دبیرکل نهاد تا تک تک کتابداران استان موج میزند.
وی ضمن دعوت از عموم مردم برای همراهی با سیل زدگان استان گفت: به همت بلندتان درود که برای شادی کودکان و اعضا کتابخانه های عمومی حتی در روز تعطیل و شرایط بحران، در محیط کتابخانه فضای امن و مفرحی را برایشان فراهم میکنید.