Download

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری، عبدالحمید فرزانه سرپرست شهرداری مرکز استان، راحله حاجیان مشاور امور بانوان و خانواده شهرداری را با حفظ سمت به عنوان مدیر باغ بانوان منصوب کرد.

 

در بخشی از این حکم آمده است: در راستای بهره برداری درست از امکانات پیش بینی شده در عرصه فرهنگی و اجتماعی باغ بانوان، و با توجه به تجربیات و تعهد و تخصصی که در شما سراغ دارم به موجب این حکم و با حفظ سمت شما را به عنوان مدیرباغ بانوان ساری منصوب می نمایم.

 

 رییس روابط عمومی شورای اسلامی شهر، رییس اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری، مدیر روابط عمومی شهرداری مرکز استان و مشاور امور بانوان و خانواده شهردار ازسوابق راحله حاجیان می باشد.

 

شایان ذکر است، باغ بانوان در ابتدای جاده دریا و در فضایی به مساحت حدود 10 هکتار با پیش بینی امکانات مورد نیاز بانوان در دست احداث بوده و بزودی به بهره برداری خواهد رسید.

 

با توجه به رصد کامل از عملکرد راحله حاجیان اضافه می دارد سالها تجارب ارزنده این بانوی فرهیخته و مدیر کارکشته در شهرداری، سرمایه ای ارزشمند برای شهرداری ساری محسوب می شود و مقبولیت بالای این مدیر اخلاق مدار در بین مدیران و پرسنل این نهاد مردمی به خصوص بانوان شاغل در شهرداری مرکز استان می تواند شاخصه ای مهم و تأثیرگذار برای موفقیت وی در ایفای این مسئولیت باشد.