Xb
این روزها از رهبرانقلاب تصاویر و عکس هایی در روزهای خاص مشاهده می‌کنیم که نشان دهنده این است که ایشان رفتار درست را به مردم ایران نشان می دهد.
Photo 2020 03 03 12 40 43(1)66885 397
استفاده رهبر انقلاب از خودکار ایرانی در هنگام انجام فرایند شرکت در انتخابات

66885 397

 Photo 2020 03 03 12 31 13
اقدام معنادار رهبر انقلاب در کاشت نهال با دستکش برای رعایت مسائل بهداشتی مربوط به شیوع کرونا