IMG 3960

مرضیه فلاح کردآبادی، سرپرست معاونت امور کتابخانه ها و همکاری های اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران شد در جلسه ای با حضور مدیرکل و کارکنان ستادی اداره کل، سرپرست معاونت امور کتابخانه ها و همکاری های اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران معرفی شد.

 مرضیه فلاح کردآبادی که رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قائمشهر بوده است، بعنوان سرپرست معاونت امور کتابخانه ها و همکاری های اداره کل کتابخانه های عمومی استان منصوب شد.

پیش از این، علیرضا اوشیب نتاج، معاون امور کتابخانه ها و همکاری ها بوده است.

آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران، در جلسه ای که صبح امروز (سه شنبه 97/10/25) با حضور کارکنان ستادی اداره کل جهت معارفه مرضیه فلاح کردآبادی برگزار شد، با قدردانی از زحمات علیرضا اوشیب نتاج در مدت مسئولیتش، برای وی آرزوی توفیق کرد و با معارفه فلاح، اظهار داشت: مجموعه کارکنان کتابخانه های عمومی استان، ستاد اداره کل و همینطور معاونت امور کتابخانه ها، مجموعه ای جوان، مبتکر و پویا هستند که تابحال منشأ اتفاقات بسیار خوب در راستای تعالی کتابخانه های عمومی بودند و امید است با توان و انگیزه در دوره جدید، با همراهی و همدلی، موفقیت های بیشتر و بهتر نصیب این مجموعه فرهنگی شود.

وی با اشاره به قانون اختصاص 30 درصد از مناصب مدیریتی به بانوان، گفت: در اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، با این انتصاب، یک معاون و دو رئیس اداره ستادی و 8 رئیس اداره شهرستان ها از بانوان هستند که با احتساب مدیرکل، 42 درصد مناصب مدیریتی در اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران از آنِ بانوان است که می تواند به عنوان یک الگوی ملی مطرح شود.

گفتنی است مرضیه فلاح کردآبادی در سابقه خود مسئولیت کتابخانه های عمومی شهید کمیل ایمانی زیراب و شهیدان وطنی قائمشهر را نیز دارا می باشد